Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

Informacja o otwarciu ofert w postępowaniu NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 stycznia 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16.

Zamawiający wstrzymał się od wyboru najkorzystniejszej oferty i postanowił skorzystać zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 01/12/2017/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 z prawa do oględzin przedmiotu zamówienia przed ostatecznym wyborem Wykonawcy.

W trakcie oględzin, które zostaną dokonane u Wykonawcy w dniu 19 stycznia 2018 roku o godzinie 9:00 Zamawiający może zażądać uruchomienia traków oraz przeprowadzenia próbnego cięcia standardowego bloka granitowego, aby sprawdzić czy oferowane urządzenia są sprawne. Po oględzinach Zamawiający sporządzi protokół stanu technicznego.

O terminie i godzinie oględzin zamawiający poinformuje Wykonawcę.