Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

Informacja o otwarciu ofert i zakończeniu postępowania NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

GRANIT-COLOR Sp. z o.o. informuje, że w dniu 17 października 2018 roku dokonano otwarcia ofert dotyczących ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05/09/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg.

Wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z powodu przekroczeniu budżetu projektu. W związku z powyższym postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.