Informacja o wyborze wykonawcy w związku z zakończniem ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania dotyczącego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 06/11/2018/nr POIR.03.02.02-00-0943/16 - Zakup i montaż suwnicy zewnętrznej 25 Mg w ramach Projektu nr POIR.03.02.02-00-0943/16 pt. „Wdrożenie do działalności firmy GRANIT-COLOR Sp. z o.o. proekologicznej ultra precyzyjnej i wydajnej technologii cięcia bloków granitowych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma GRANIT-COLOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, która została złożona przez:

Zakład Kamieniarski "GRANIT" Hurtownia Nagrobków Tadeusz Książek
ul. Staszowska nr 21, lok. a, 27-570 Iwaniska
NIP: 8631009233